Sử dụng Big Data trong Quá Trình Chuyển Đổi Số

Sử dụng Big Data trong Quá Trình Chuyển Đổi Số

Trong thời đại số hóa ngày nay, việc áp dụng công nghệ thông tin vào quản lý và kinh doanh đã trở thành một yếu tố không thể thiếu để giúp doanh nghiệp phát triển và cạnh tranh hiệu quả. Một trong những xu hướng quan trọng của chuyển đổi số là sử dụng Big Data –...
Ứng dụng thực tế ảo trong đào tạo,dạy nghề, huấn luyện

Ứng dụng thực tế ảo trong đào tạo,dạy nghề, huấn luyện

Giáo Dục 4.0 – thực tế ảo trong giáo dục ứng dụng thực tế ảo trong đào tạo,dạy nghề, huấn luyện với Giáo dục (AR education) là một đột phá về phương pháp giảng dạy, cách thức tiếp cận mới cho người học và người dạy, thay vì học chay, lý thuyết xuông sẽ chuyển sang học...